Ev Gönüllüsü Nedir?

Ev gönüllülüğü, Çocuk Evleri’mizde yaşayan çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, bireysel ya da aile olarak da yürütülebilecek gönüllü çalışma faaliyetidir.

Ev gönüllüsü çocukları evine kahvaltıya, akşam yemeğine ya da bayram yemeğine alabilir, sinema, tiyatro, park gibi sosyal etkinliklere götürebilir ya da Çocuk Evi’nde çocuklara yönelik faaliyetler yaptırabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talep ettiği resmi evrakları tamamlayarak derneğimizdeki sorumlu kişilerle yaptığı mülakat sonrası uygunluğuna karar verilen her kişi, ev gönüllüsü olabilir.

Kimler Ev Gönüllüsü Olabilir?

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

Çocuk evlerinin bağlı olduğu il ve ilçelerde ikamet ediyor olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) ev gönüllüsü olabilir. 

Ev Gönüllüsünün Sorumlulukları 

1.Gönüllünün, ev sorumlusunun bilgisi ve onayı dâhilinde uygun vakitlerde çocuk evinde yaşayan tüm çocuklarla sosyal etkinlikler yapması ve ziyaret etmesi.

2.Nitelikleri uygun gönüllülerin gerektiğinde çocuklara ders takviyesinde bulunması.

  1. Evdeki herhangi bir çocuğun, hastane işi olduğunda hasta çocukla ya da evde kalması gereken diğer çocuklar konusunda ev çalışanlarına destek vermesi.
  2. Özel günlerde, (doğum günü, bayramlar, sünnet, karne günü ve benzeri kutlamalar) evin tüm çocukları ile mutlu bir gün geçirmesini sağlayacak organizasyonlara yardımcı olması.
  3. Evde çalışanlarla ilgili ortaya çıkan kısa süreli (ani rahatsızlık, sınav ve benzeri) problemlerde evdeki çocuklarla ilgilenebilmesi.
  4. Gönüllü, bir evin ya da birden fazla evin gönüllüsü olabilir.