Gönüllü Aile Olabilirsiniz

Gönüllü aile nedir?

Gönüllü Aile, Derneğimize ait Çocuk Evleri’nde yaşayan çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla ve gönüllülük esasıyla yürütülmektedir.

Gönüllü Aile uygulamaları ile gönüllü olunan kimsesiz, korunmaya ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocuğa, ihtiyaç duyduğu aile ortamını, anne – baba rol modelini, aile içi iletişim yapısının gösterilmesi, onu seven, koruyan, güvenebileceği bir ailenin varlığının hissettirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece çocukluktan yetişkin çağlarına kadar sağlıklı ilişkiler kurabilmelerinin temelleri atılması sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın topluma kazandırılmasında hayati öneme sahip olan Gönüllü Aile Projesi, “her çocuğa bir aile” hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Gönüllü Aile olabilmek için gerekli koşullar:

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

25 – 65 yaşlarında olması

Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması

Ailenin düzenli bir geliri olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir. 

Gönüllü Ailenin Sorumlulukları

  1. Gönüllüsü olduğu çocukla asgari haftada bir gün düzenli vakit geçirmesi.
  2. Gönüllü Ailenin, gönüllüsü olduğu çocuğa yoksun olduğu sıcak aile ortamını, anne-baba rol modelini, aile içi iletişim yapısını göstermeye çalışması.
  3. 3.Gönüllü Ailenin, gönüllüsü olduğu çocuğa Türk örf adetlerine uygun davranış biçimlerini kazandırmaya çalışması.
  4. Ailenin; seyahatler, sağlık durumları gibi olağan dışı durumlarda çocukla bir süre vakit geçiremeyeceğini, gönüllüsü olduğu çocuğa bizzat kendilerinin iletmesi ve çocuğun evindeki bakım elemanına da bildirerek, ev sorumlusuyla koordineli hareket etmesi.