Koruyucu Aile nedir?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

25 – 65 yaşlarında olması

Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması

Ailenin düzenli bir geliri olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • C. Kimlik Numarası Beyan
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Evliler için Evlenme Cüzdanı Örneği
  • Öğrenir durumunu gösterir belgenin onaylı örneği
  • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği
  • Resmi Kuruma verilmek üzere ibaresinin bulunduğu adli sicil kaydı
  • Varsa Koruyucu Aile 1. Kademe, Koruyucu Aile 2. Kademe veya Temel Aile Eğitimi Belgesi veya belgelerin onaylı örneği
  • Koruyucu Aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin çocuğun bakımını, psikososyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, devlet ya da üniversite hastaneleri’nin ilgili bölümlerinden (Bulaşıcı Hastalık, akciğer filmi, psikiyatri raporu) alınan doktor raporu
  • Kendi el yazıları ile yazılacak en az 1 sayfadan oluşan özgeçmiş
  • Hakkınızda bilgi verebilecek 5 kişinin isim, ev ve iş adresi ile telefon bilgileri

 

NOT: Evraklar evli kişiler için eş ve 15 yaş üzeri çocukları da kapsamaktadır