Gönüllü Aile Olabilirsiniz

Gönüllü aile nedir?

Gönüllü Aile, Derneğimize ait Çocuk Evleri’nde yaşayan çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla ve gönüllülük esasıyla yürütülmektedir.

Gönüllü Aile uygulamaları ile gönüllü olunan kimsesiz, korunmaya ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocuğa, ihtiyaç duyduğu aile ortamını, anne – baba rol modelini, aile içi iletişim yapısının gösterilmesi, onu seven, koruyan, güvenebileceği bir ailenin varlığının hissettirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece çocukluktan yetişkin çağlarına kadar sağlıklı ilişkiler kurabilmelerinin temelleri atılması sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın topluma kazandırılmasında hayati öneme sahip olan Gönüllü Aile Projesi, “her çocuğa bir aile” hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Gönüllü Aile olabilmek için gerekli koşullar:

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

25 – 65 yaşlarında olması

Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması

Ailenin düzenli bir geliri olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir. 

Gönüllü Ailenin Sorumlulukları

 1. Gönüllüsü olduğu çocukla asgari haftada bir gün düzenli vakit geçirmesi.
 2. Gönüllü Ailenin, gönüllüsü olduğu çocuğa yoksun olduğu sıcak aile ortamını, anne-baba rol modelini, aile içi iletişim yapısını göstermeye çalışması.
 3. 3.Gönüllü Ailenin, gönüllüsü olduğu çocuğa Türk örf adetlerine uygun davranış biçimlerini kazandırmaya çalışması.
 4. Ailenin; seyahatler, sağlık durumları gibi olağan dışı durumlarda çocukla bir süre vakit geçiremeyeceğini, gönüllüsü olduğu çocuğa bizzat kendilerinin iletmesi ve çocuğun evindeki bakım elemanına da bildirerek, ev sorumlusuyla koordineli hareket etmesi.

Ev Gönüllüsü Olabilirsiniz

Ev Gönüllüsü Nedir?

Ev gönüllülüğü, Çocuk Evleri’mizde yaşayan çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, bireysel ya da aile olarak da yürütülebilecek gönüllü çalışma faaliyetidir.

Ev gönüllüsü çocukları evine kahvaltıya, akşam yemeğine ya da bayram yemeğine alabilir, sinema, tiyatro, park gibi sosyal etkinliklere götürebilir ya da Çocuk Evi’nde çocuklara yönelik faaliyetler yaptırabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talep ettiği resmi evrakları tamamlayarak derneğimizdeki sorumlu kişilerle yaptığı mülakat sonrası uygunluğuna karar verilen her kişi, ev gönüllüsü olabilir.

Kimler Ev Gönüllüsü Olabilir?

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

Çocuk evlerinin bağlı olduğu il ve ilçelerde ikamet ediyor olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) ev gönüllüsü olabilir. 

Ev Gönüllüsünün Sorumlulukları 

1.Gönüllünün, ev sorumlusunun bilgisi ve onayı dâhilinde uygun vakitlerde çocuk evinde yaşayan tüm çocuklarla sosyal etkinlikler yapması ve ziyaret etmesi.

2.Nitelikleri uygun gönüllülerin gerektiğinde çocuklara ders takviyesinde bulunması.

 1. Evdeki herhangi bir çocuğun, hastane işi olduğunda hasta çocukla ya da evde kalması gereken diğer çocuklar konusunda ev çalışanlarına destek vermesi.
 2. Özel günlerde, (doğum günü, bayramlar, sünnet, karne günü ve benzeri kutlamalar) evin tüm çocukları ile mutlu bir gün geçirmesini sağlayacak organizasyonlara yardımcı olması.
 3. Evde çalışanlarla ilgili ortaya çıkan kısa süreli (ani rahatsızlık, sınav ve benzeri) problemlerde evdeki çocuklarla ilgilenebilmesi.
 4. Gönüllü, bir evin ya da birden fazla evin gönüllüsü olabilir.

 

Koruyucu Aile Olabilirsiniz

Koruyucu Aile nedir?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

T.C. vatandaşı olması

En az ilkokul mezunu olması

25 – 65 yaşlarında olması

Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması

Ailenin düzenli bir geliri olması

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • C. Kimlik Numarası Beyan
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Evliler için Evlenme Cüzdanı Örneği
 • Öğrenir durumunu gösterir belgenin onaylı örneği
 • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği
 • Resmi Kuruma verilmek üzere ibaresinin bulunduğu adli sicil kaydı
 • Varsa Koruyucu Aile 1. Kademe, Koruyucu Aile 2. Kademe veya Temel Aile Eğitimi Belgesi veya belgelerin onaylı örneği
 • Koruyucu Aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin çocuğun bakımını, psikososyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, devlet ya da üniversite hastaneleri’nin ilgili bölümlerinden (Bulaşıcı Hastalık, akciğer filmi, psikiyatri raporu) alınan doktor raporu
 • Kendi el yazıları ile yazılacak en az 1 sayfadan oluşan özgeçmiş
 • Hakkınızda bilgi verebilecek 5 kişinin isim, ev ve iş adresi ile telefon bilgileri

 

NOT: Evraklar evli kişiler için eş ve 15 yaş üzeri çocukları da kapsamaktadır